استاد دانشگاه و فوق تخصص غدد و متابولیسم

بسمه تعالی

 برنامه دکتر شهرام علمداری

کاندیدای دوره یازدهم ریاست جمهوری با عنوان:

" دولت حکمت و تدبیر "

 اصول حاکم بر برنامه دولت حکمت و تدبیر

1.     رئیس جمهور و مدیران دولت یازدهم باید افرادی باشند که در درجه اول، ایمان و اعتقاد به خدا، مردم و قانون اساسی داشته باشند.

2.    در سیاست خارجی دولت یازدهم، اصل بر رعایت عزت، حکمت و مصلحت است. بنابراین رئیس جمهور و مدیران دولت یازدهم، باید در عرصه جهانی و در مقابل استکبار، نترس و شجاع‌ بوده و روحیه مقاوم داشته باشند. ملت ایران، به دنبال تحقق اهداف و کارهای بزرگی است و اهل تسلیم شدن نیز نیست و کسی نمی‌تواند با او با زبان زور حرف بزند؛ بنابراین، فردی هم که در رأس قوه مجریه قرار می‌گیرد، باید در مقابل فشار دشمنان، نترس و شجاع و مقاوم باشد و اهل از میدان به در رفتن نباشد.

3.   رئیس جمهور و مدیران دولت یازدهم، در مسائل داخلی و اقتصادی نیز باید نگاه همه جانبه، بلندمدت و هندسه درست داشته باشند. بنابراین، در عرصه داخلی باید صاحب برنامه، حکمت و تدبیر باشند.

4.   رئیس جمهور و مدیران دولت یازدهم باید معتقد به اقتصاد مقاومتی باشند. نگاه روزمره به مسائل اقتصادی، تغییر مکرر سیاست‌های اقتصادی، تکیه بر دیدگاه‌های غیرکار‌شناسی و همچنین اعتماد به شیوه‌های تزریقی و تحمیلی اقتصادی غرب و شرق را مضر دانسته و سیاست‌های اقتصادی را بر مبنای اقتصاد مقاومتی تنظیم می کنند. اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که ساخت درونی آن، مقاوم و مستحکم است و با تغییرات مختلف در دنیا، متلاطم نمی‌شود.

5.   رئیس جمهور و مدیران دولت یازدهم باید دارای تهذیب اخلاقی، به دور از حاشیه سازی و تشویش آفرینی باشند. به عبارت دیگر نباید برای مردم هزینه و مشکل درست کنند و از دغدغه آفرینی و ایجاد تشویش و نگرانی بین مردم بپرهیزند.

6.   رئیس جمهور و مدیران دولت یازدهم باید دارای شعارهای منطقی و منطبق با واقعیت باشند. کسانی که وارد عرصه انتخابات می‌شوند نباید به مردم وعده‌های نادرست و در باغ سبز غیر منطقی نشان بدهند بلکه باید با سخنان منطقی و منطبق بر واقعیت و توکل بر خدا پیش بروند.

7.   رئیس جمهور و مدیران دولت یازدهم باید در ارزیابی توانایی خود و همچنین ارزیابی جایگاه مدیریت اجرایی کشور دچار اشتباه محاسبه نشوند. 

اصول پایه اقتصاد مقاومتی در دولت حکمت و تدبیر

الف- اصلاح الگوی مصرف

ب- پرهیز از تجمل گرایی ومصرف گرایی

ج- ارتقای فرهنگ کار ووجدان کاری

د- تقویت تولید ملی و ایجاد خودکفایی

ه- تقویت ارتباط صنعت با دانشگاه

و- استقلال اقتصادی

ز- اقتصاد بدون نفت

ح- امنیت اقتصادی

ط- توسعه صنایع و شرکت های دانش بنیان

ی- مبارزه با مفاسد اقتصادی با ساماندهی نظام اقتصادی کشور

ک- مردمی کردن اقتصاد

ل- مقاومت در برابر تحریم اقتصادی

 

ده اصل در پیاده سازی اقتصاد مقاومتی

الف- فرماندهی متمرکز اقتصادی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

ب- دیده بانی اقتصادی و آمارهای دقیق

ج- سبک زندگی جهادی

د- اصلاح نظام آموزشی

ه- اصلاح نظام تبلیغاتی

و- سامانه تهدید شناسی و واکنش سریع نظام اقتصادی

ز- تحقق اقتصاد مردمی

ح- حمایت از فعالان اقتصادی

ط- تحرک دستگاه دیپلماسی

ی- گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی

 

حوز ه های راهبردی 18 گانه کشور (187 راهبرد ملی)

حوزه راهبردی 1- راهبردهای مدیریت حوزه برنامه ریزی و نظارت راهبردی در دولت حکمت وتدبیر با رویکرد پدافند غیرعامل (9 راهبرد)

حوزه راهبردی  2- راهبردهای نظام اداری دولت حکمت وتدبیر با رویکرد پدافند غیرعامل (8 راهبرد)

حوزه راهبردی 3- راهبردهای نظام فناوری اطلاعات  دولت حکمت و تدبیر با رویکرد پدافند غیرعامل (4 راهبرد)

حوزه راهبردی 4- راهبردهای نظام اقتصادی دولت حکمت وتدبیر با رویکرد اقتصاد مقاومتی (30 راهبرد)

حوزه راهبردی 5- راهبردهای مدیریت انرژی دولت حکمت وتدبیر با رویکرد پدافند غیرعامل (6 راهبرد)

حوزه راهبردی 6- راهبرد های حوزه اجتماعی دولت حکمت وتدبیر با رویکرد پدافند غیرعامل (11 راهبرد)

حوزه راهبردی 7- راهبردهای حوزه سلامت دولت حکمت و تدبیر با رویکرد پدافند غیرعامل (11 راهبرد)

حوزه راهبردی 8- راهبردهای مدیریت حوزه کشاورزی دولت حکمت وتدبیر با رویکرد پدافند غیرعامل (3 راهبرد)

حوزه راهبردی 9- راهبردهای مدیریت حوزه صنعت و معدن دولت حکمت وتدبیر با رویکرد پدافند غیرعامل (9 راهبرد)

حوزه راهبردی 10- راهبردهای مدیریت حوزه حمل ونقل دولت حکمت وتدبیر با رویکرد پدافند غیرعامل (6 راهبرد)

حوزه راهبردی 11- راهبردهای مدیریت حوزه مسکن و شهرسازی دولت حکمت وتدبیر با رویکرد پدافند غیرعامل (12 راهبرد)

حوزه راهبردی 12- راهبردهای مدیریت حوزه محیط زیست دولت حکمت وتدبیر با رویکرد پدافند غیرعامل (5 راهبرد)

حوزه راهبردی 13- راهبردهای مدیریت حوزه دفاع در دولت حکمت وتدبیر با رویکرد پدافند غیرعامل (14 راهبرد)

حوزه راهبردی 14- راهبردهای مدیریت حوزه سیاسی امنیتی در دولت حکمت وتدبیر با رویکرد پدافند غیرعامل (8 راهبرد)

حوزه راهبردی 15- راهبردهای مدیریت حوزه سیاست خارجی در دولت حکمت وتدبیر با رویکرد پدافند غیرعامل (12 راهبرد)

حوزه راهبردی 16- راهبردهای مدیریت حوزه حقوقی وقضایی در دولت حکمت وتدبیر با رویکرد پدافند غیرعامل (16 راهبرد)

حوزه راهبردی 17- راهبردهای علمی دولت حکمت و تدبیر با رویکرد پدافند غیرعامل (8 راهبرد)

حوزه راهبردی 18- راهبردهای فرهنگی دولت با رویکرد پدافند غیرعامل (15 راهبرد)

 

 حوزه راهبردی 1- راهبردهای مدیریت حوزه برنامه ریزی و نظارت راهبردی در دولت حکمت وتدبیر با رویکرد پدافند غیرعامل


راهبرد 1- احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با الگوی حکمت و تدبیر و رویکرد پدافند غیرعامل

راهبرد  2- استقرار سامانه ارتقای پایدار بهره وری مدیریتی کشور با الگوی حکمت و تدبیر و رویکرد پدافند غیرعامل 

راهبرد 3- استقرار سامانه الکترونیک نظارت راهبردی در سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور

راهبرد 4- تنظیم پیوست پدافند غیرعامل برای کلیه طرح ها وبرنامه های توسعه ای کشور   

راهبرد 5- افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح های تملک دارایی سرمایه ای کشور

راهبرد 6- ساماندهی راهبردی و عملیاتی نظام بودجه ریزی و حسابرسی کشور با رویکرد اقتصاد مقاومتی

راهبرد 7- ساماندهی راهبردی و عملیاتی  تنظیم مقررات مالی دولت با رویکرد اقتصاد مقاومتی

راهبرد 8- ساماندهی مدیریت اندیشگاهی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی و کلیه وزارتخانه های کشور با حضور نمایندگان حوزه و دانشگاه

راهبرد 9- ساماندهی مدیریت رسانه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با هدف جذب، توانمندسازی و نگهداری اصحاب رسانه در  حوزه  نظارت راهبردی کشور

 

 حوزه راهبردی  2- راهبردهای نظام اداری دولت حکمت وتدبیر با رویکرد پدافند غیرعامل


راهبرد 1 - مدیریت جامع خدمات اداری و نیروی انسانی کشور

راهبرد 2 - کوچک سازی و چابک سازی دولت (حرکت به خصوصی سازی)

راهبرد 3 استقرار سامانه مدیریت آمار در کشور

راهبرد 4 نهادینه سازی مدیریت آمایش سرزمینی کشور

راهبرد 5 ساماندهی مدیریت ساخت وسازهای اماکن دولتی

راهبرد 6 - استقرار نظام تشخیص صلاحیت خدمات کارشناسی و مشاوره

راهبرد 7 - ساماندهی مدیریت واگذاری خدمات و سازمان های کشوری

راهبرد 8 - ساماندهی نظام دیون دولت

 

 حوزه راهبردی 3- راهبردهای نظام فناوری اطلاعات  دولت حکمت و تدبیر با رویکرد پدافند غیرعامل


راهبرد 1 - استقرار مدیریت جامع دولت الکترونیک

راهبرد 2 - ساماندهی مدیریت فضایی و ماهواره ای کشور

راهبرد 3 نهادینه سازی تجارت الکترونیک کشور

راهبرد 4 - استقرار سامانه بانکداری الکترونیک متمرکز

راهبرد 5 استقرار سامانه امنیت سایبر کشور

 

 حوزه راهبردی 4- راهبردهای نظام اقتصادی دولت حکمت وتدبیر با رویکرد اقتصاد مقاومتی


راهبرد 1- ساماندهی فضای کسب وکار خرده وعمده کشور

راهبرد 2- استقرار مدیریت ریسک اقتصادی

راهبرد 3- اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی و روابط کار

راهبرد 4- تقویت وساماندهی تشکل های خصوصی وتعاونی

راهبرد 5- استقرار نظام ارتقای بهره وری اقتصادی کشور

راهبرد 6- استقرار سامانه مدیریت جامع اشتغال ملی 

راهبرد 7- ساماندهی نظام ارزی کشور

راهبرد 8- ساماندهی نظام تسهیلات مالی خارجی

راهبرد 9- ساماندهی اوراق مشارکت و انواع صکوک اسلامی جهت تامین مالی پروژه های زیربنایی دولت در سطح ملی وبین المللی

راهبرد 10- ساماندهی صندوق توسعه ملی

راهبرد 11- ساماندهی حساب ذخیره ارزی کشور

راهبرد 12- ساماندهی بانک های قرض الحسنه کشور

راهبرد 13- ساماندهی بانک های مشترک داخلی وخارجی

راهبرد 14- ساماندهی امور بانک مرکزی وبانک های کل کشور

راهبرد 15- ساماندهی شورای پول واعتبار کشور

راهبرد 16- ساماندهی بازار سرمایه و بورس کشور

راهبرد 17- ساماندهی سهام عدالت

راهبرد 18- تنظیم بازار ملی و واردات کشور

راهبرد 19- ساماندهی نظام صادرات کشور

راهبرد 20- ساماندهی ادغام شرکت های اقتصادی

راهبرد 21- ساماندهی گمرک های کشور

راهبرد 22- ساماندهی گروه های اقتصادی کشور بامنافع مشترک

راهبرد 23- اصلاح الگوی مصرف کشور

راهبرد 24- ساماندهی نظام سرمایه گذاری خارجی در کشور

راهبرد 25- ساماندهی مناطق آزاد کشور

راهبرد 26- ساماندهی بیمه های کشور اعم از داخلی و مشترک داخلی وخارجی

راهبرد 27- ساماندهی قطع کامل وابستگی به نفت در کشور

راهبرد 28- حمایت از بخش های غیردولتی و توسعه فعالیت های غیردولتی

راهبرد 29- ساماندهی نظام مالیاتی کشور

راهبرد 30- توسعه و ساماندهی بخش تعاون کشور

 

حوزه راهبردی 5- راهبردهای مدیریت انرژی دولت حکمت وتدبیر با رویکرد پدافند غیرعامل


راهبرد1- ساماندهی مدیریت انرژی فسیلی کشور

راهبرد 2- ساماندهی مدیریت انرژی برق کشور

راهبرد 3- توسعه انرژی هسته ای صلح آمیز کشور

راهبرد 4- ساماندهی مدیریت ریسک انرژی کشور

راهبرد 5- ساماندهی مدیریت انرژی های بادی وخورشیدی کشور

راهبرد 6- ساماندهی مدیریت منابع آب کشور

 

 حوزه راهبردی 6- راهبرد های حوزه اجتماعی دولت حکمت وتدبیر با رویکرد پدافند غیرعامل


راهبرد 1- ارتقای شاخص توسعه انسانی کشور

راهبرد 2- تدوین و استقرار سند ملی کار شایسته

راهبرد 3- ساماندهی مدیریت بیمه جامع کشور با تاکید بر تخصصی و حرفه ای شدن بیمه و تقویت بخش خصوصی در صنعت بیمه

راهبرد 4- ساماندهی صندوق بازنشستگی باتاکید بر گسترش بخش خصوصی

راهبرد 5- ساماندهی حمایت وتوانمندسازی افراد وگروه های نیازمند

راهبرد 6- ساماندهی امداد ونجات کشور

راهبرد 7- ساماندهی امور جوانان کشور

راهبرد 8- ساماندهی امور ایثارگران کشور

راهبرد 9- ساماندهی امنیت بانوان و کودکان درروابط اجتماعی

راهبرد 10- توسعه امور زنان و خانواده

راهبرد 11- توسعه ورزش کشور

 

 حوزه راهبردی 7- راهبردهای حوزه سلامت دولت حکمت و تدبیر با رویکرد پدافند غیرعامل


راهبرد 1 - ساماندهی شورای عالی سلامت کشور

راهبرد 2  طراحی پیوست سلامت برای همه طرح های توسعه ای کشور

راهبرد 3 - طراحی سامانه راهبردی خدمات جامع و همگانی سلامت با تاکید بر نظام پزشک خانواده و طرح ارجاع سطح بندی خدمات- خرید راهبردی خدمات- واگذاری خدمات تصدی گری و پرداخت مبتنی بر عملکرد

راهبرد 4 - ساماندهی نظام درمانی کشور شامل یکپارچه سازی بیمه های درمان- پزشک خانواده- نظام ارجاع- راهنماهای درمانی- اورژانس های پزشکی- تشکیل هیئت های امنای بیمارستان های کشور

راهبرد 5 - استقرار شهرک های دانش سلامت

راهبرد 6 توسعه آموزش سبک زندگی سالم با تاکید برسلامت همه جانبه

راهبرد 7 - توسعه علمی و صنعتی طب سنتی کشور

راهبرد 8- استقرار پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان

راهبرد 9 استقرار سامانه امنیت دارویی کشور

راهبرد 10- استقرار سیستم ترومای کشور

راهبرد 11- استقرار بیمه سلامت ایرانیان

 

حوزه راهبردی 8- راهبردهای مدیریت حوزه کشاورزی دولت حکمت وتدبیر با رویکرد پدافند غیرعامل


راهبرد 1- حمایت از محصولات کشاورزی ودامی کشور

راهبرد 2- ساماندهی منابع طبیعی وآبخیزداری کشور

راهبرد 3- استقرار سامانه امنیت غذای کشور

 

 حوزه راهبردی 9- راهبردهای مدیریت حوزه صنعت و معدن دولت حکمت وتدبیر با رویکرد پدافند غیرعامل


راهبرد 1- توسعه صنعتی کشور

راهبرد 2- توسعه صنایع نوین کشور

راهبرد 3- استقرار سامانه مدیریت ریسک توسعه صنعت ومعدن کشور

راهبرد 4- فعال سازی تشکل های غیردولتی صنعت ومعدن کشور

راهبرد 5- تکمیل و توسعه استاندارد سازی ملی در حوزه صنعت ومعدن و خدمات کشور

راهبرد 6- توسعه صنایع پتروشیمی کشور

راهبرد 7- توسعه فعالیت های معدنی کشور

راهبرد 8- توسعه شهرک های صنعتی کشور

راهبرد 9- تسهیل وتشویق سرمایه گذاری در صنعت ومعدن کشور

 

 حوزه راهبردی 10- راهبردهای مدیریت حوزه حمل ونقل دولت حکمت وتدبیر با رویکرد پدافند غیرعامل


راهبرد 1- توسعه ایمن حمل ونقل هوایی کشور

راهبرد 2- استقرار سامانه مدیریت سوخت کشور

راهبرد 3- توسعه ایمن حمل ونقل جاده ای کشور

راهبرد 4- توسعه ایمن حمل ونقل ریلی کشور

راهبرد 5- توسعه ایمن حمل ونقل دریایی کشور

راهبرد 6- توسعه ایمن حمل ونقل هوایی بین المللی کشور

 

 حوزه راهبردی 11- راهبردهای مدیریت حوزه مسکن و شهرسازی دولت حکمت وتدبیر با رویکرد پدافند غیرعامل


راهبرد 1- ساماندهی و حمایت ازتولید وعرضه مسکن

راهبرد 2- تدوین و ترویج الگوهای معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

راهبرد 3- تدوین و نهادینه سازی سند های تفصیلی و جامع شهری وروستایی کشور

راهبرد 4- بهسازی ونوسازی بافت های فرسوده کشور

راهبرد 5- توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیرمجاز کشور

راهبرد 6- استقرار مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهری در همه شهرهای کشور

راهبرد 7- استقرار نظام درآمدهای پایدار شهرداری های کشور

راهبرد 8- سند راهبردی مدیریت موقوفات کشور

راهبرد 9- توسعه منطقه ای کشور

راهبرد 10- استقرار نظام یکپارچه برنامه ریزی و مدیریت توسعه سرزمینی

راهبرد 11- استقرار سامانه ارزیابی راهبردی محیطی کشور

راهبرد 12- توسعه روستایی کشور

 

 

حوزه راهبردی 12- راهبردهای مدیریت حوزه محیط زیست دولت حکمت وتدبیر با رویکرد پدافند غیرعامل


راهبرد 1- حفاظت، احیاء و بهره برداری پایدار از محیط زیست کشور

راهبرد 2- استقرار سامانه نظام اطلاعات زیست محیطی کشور

راهبرد 3- استقرار سامانه مدیریت سبز کشور

راهبرد 4- نهادینه سازی مدیریت زیست بومی و توسعه پایدار کشور

راهبرد 5- استقرارمدیریت پسماندهای شهری

 

 حوزه راهبردی 13- راهبردهای مدیریت حوزه دفاع در دولت حکمت وتدبیر با رویکرد پدافند غیرعامل


راهبرد 1- توسعه پدافند هوایی کشور

راهبرد 2- توسعه دفاع دریایی کشور

راهبرد 3- استقرارالگوی دفاع غیرنظامی کشور با هدف ایجاد جامعه آماده

راهبرد 4- ساماندهی نظام وظیفه حرفه ای کشور

راهبرد 5- استقرار سامانه مخابراتی امن ومستقل نیروهای مسلح کشور

راهبرد 7- استقرار سامانه فرماندهی و کنترل دفاعی کشور

راهبرد 8- توسعه سامانه دفاع موشکی کشور

راهبرد 9- توانمند سازی نیروی انسانی مسلح

راهبرد 10-  توسعه مدیریت مرزهای کشور

راهبرد 11- توسعه نیروی مقاومت بسیج وتفکر بسیجی در کشور

راهبرد 12- توسعه دانش و فناوری های نظامی کشور

راهبرد 13- استقرار سامانه پدافند غیرعامل کشور

راهبرد 14- ساماندهی استقرار نیروهای مسلح درکشور

 

حوزه راهبردی 14- راهبردهای مدیریت حوزه سیاسی امنیتی در دولت حکمت وتدبیر با رویکرد پدافند غیرعامل


راهبرد 1- استقرار سامانه امنیتی و اطلاعاتی کشور

راهبرد 2- استقرار بانک جامع اطلاعاتی کشور

راهبرد 3- استقرار نظام ملی تعیین صلاحیت امنیتی

راهبرد 4- استقرار سامانه مقابله با بیوتروریسم

راهبرد 5- استقرار سامانه مبارزه با مواد مخدر

راهبرد 6- فن آورپایه سازی و حرفه ای سازی پلیس

راهبرد 7- تحکیم و ارتقای امنیت اجتماعی، اخلاقی و پیشگیری ومقابله با ناهنجاری های فرهنگی و اجتماعی

راهبرد 8 تشکیل یگان های حفاظت در دستگاه های اجرایی کشور

 

 حوزه راهبردی 15- راهبردهای مدیریت حوزه سیاست خارجی در دولت حکمت وتدبیر با رویکرد پدافند غیرعامل


راهبرد 1- تنظیم روابط با کشورهای غیرهمسو

راهبرد 2- استقرار نظام جامع تقویت حضور ایران در سازمان های منطقه ای وبین المللی

راهبرد 3- استقرار سامانه ارزیابی کارشناسان وزارت خارجه

راهبرد 4- ارتقای فعالیت های لازم برای اصلاح ساختار سازمان ملل

راهبرد 5- حمایت از حقوق مسلمانان و مستضعفان جهان در سازمان های منطقه ای و بین المللی

راهبرد 6- دیپلماسی فعال در برابر اعلامیه های حقوق بشر علیه ایران

راهبرد 7- تلاش در جهت کاهش حضور بیگانگان در منطقه

راهبرد 8- توسعه روابط با همسایگان

راهبرد 9- توسعه دیپلماسی اقتصادی در منطقه غرب آسیا به ویژه بخش غیردولتی

راهبرد 10- توسعه دیپلماسی عدالت خواهانه در جهان

راهبرد 11- ارتقای مدیریت ایران درحوزه اقتصادی بخصوص مسیر انرژی جهان

راهبرد 12- استفاده از ظرفیت های ایرانیان خارج از کشور

 

حوزه راهبردی 16- راهبردهای مدیریت حوزه حقوقی وقضایی در دولت حکمت وتدبیر با رویکرد پدافند غیرعامل


راهبرد 1- کاهش عناوین مجرمانه ودعاوی

راهبرد 2- تشکیل پلیس قضایی

راهبرد 3- استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین کردن ضمانت اجراهای غیرکیفری

راهبرد 4- توسعه کمی وکیفی حوزه قضایی ونظام جامع اداری واستخدامی قوه قضائیه کشور

راهبرد 5- تسریع دررسیدگی به پرونده های قضایی کشور و افزایش کیفیت رسیدگی به آنها

راهبرد 6- توانمندسازی عموم مردم در حوزه حقوقی وقضایی با تاکید برحوزه رسانه

راهبرد 7- هماهنگ سازی کلیه سازمان های کشوری ولشگری با حوزه قضایی کشور

راهبرد 8- ایجاد نهاد مستقل داوری داخلی وبین المللی

راهبرد 9- افزایش سرعت و کارایی درارائه خدمات حقوقی وقضایی

راهبرد 10- توسعه دسترسی جامعه به عدالت قضایی وحفظ شان و منزلت مراجعان وکارکنان قوه قضائیه

راهبرد 11- استقرار سامانه الکترونیک کاهش زمان دادرسی در کلیه مراجع قضایی ودیوان عدالت اداری کشور

راهبرد 12- ایجاد سامانه یکپارچه ثبت اسناد و املاک کشور وراه اندازی مرکز ملی داده های ثبتی

راهبرد 13-  نهادینه سازی بازاجتماعی شدن محکومان زندان های کشور

راهبرد 14- پیشگیری و کاهش جرائم، تخلفات و آسیب های اجتماعی ناشی از آنها

راهبرد 15- ارتقای سطح استفاده از ظرفیت های وزارت دادگستری

راهبرد 16- نهادینه سازی لایحه جامع وکالت ومشاوره حقوق

 

 حوزه راهبردی 17- راهبردهای علمی دولت حکمت و تدبیر با رویکرد پدافند غیرعامل


راهبرد 1 تدوین سند تحول علوم انسانی و اجرایی نمودن آن با رویکرد حکمت وتدبیر

راهبرد 2 استقرار سامانه مدیریت جامع هیئت علمی مبتنی بر نقشه جامع علمی کشور

راهبرد 3 - توسعه عملیاتی شرکت های دانش بنیان

راهبرد 4 استقرار سامانه راهبردی و عملیاتی مدیریت نخبگان ایرانی داخل وخارج کشور

راهبرد 5- استقرار سامانه مدیریت تحول در نظام آموزش و پرورش مبتنی بر الگوی حکمت وتدبیر

راهبرد 6- توسعه دانشگاه های غیرانتفاعی و بین الملل در کشور

راهبرد 7- توسعه اشتغال حرفه ای مبتنی برشرکت های دانش بنیان در کشور  

راهبرد 8- بازسازی و مقاوم سازی مدارس ومراکز آموزشی کشور

 

 حوزه راهبردی 18- راهبردهای فرهنگی دولت با رویکرد پدافند غیرعامل


راهبرد 1- تدوین الگوی توسعه اسلامی ایرانی براساس الگوی حکمت و تدبیر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

راهبرد 2- تدوین واجرایی سازی نقشه مهندسی فرهنگی کشور براساس حکمت و تدبیر در سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور

راهبرد 3- تقویت نهاد های غیردولتی حقیقی وحقوقی فرهنگی در کشور با الگوی جامعه آماده

راهبرد 4- مدون کردن و نهادینه سازی فرهنگ قرآنی در جامعه با الگوی جامعه آماده

راهبرد 5- تدوین و اجرای سند ملی توسعه روابط فرهنگی بین الملل

راهبرد 6- تمرکز راهبردی وعملیاتی کلیه برنامه های فرهنگی اجتماعی سیاسی در مساجد کشور (پیوست مسجد محوری در کلیه برنامه های کشور)

راهبرد 7- استقرار و نهادینه سازی پژوهش های حکمت و تدبیر با محوریت الگوی توسعه اسلامی ایرانی در کشور

راهبرد 8- نهادینه سازی کرسی های نظریه پردازی حکمت و تدبیر در کشور

راهبرد 9- توسعه فضاهای فرهنگی کشور با محوریت مسجد

راهبرد 10- تدوین واجرایی نمودن سند جامع مدیریت راهبردی رسانه با الگوی حکمت وتدبیر

راهبرد 11- تدوین و استقرار سند مدیریت راهبردی میراث فرهنگی و صنایع دستی کشور

راهبرد 12- تدوین و استقرار سند مدیریت راهبردی گردشگری کشور

راهبرد 13- تدوین و استقرار سند مدیریت راهبردی گردشگری مذهبی کشور

راهبرد 14- تدوین و استقرار سامانه توسعه ورزش همگانی و حرفه ای

راهبرد 15- تدوین و استقرار سامانه توسعه زیرساخت های ورزشی

 

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1392ساعت 22:34  توسط دکتر شهرام علمداری   | 


تیروئید، غده ای پروانه ای شکل در جلوی گردن می باشد. این غده مسئول تولید هورمون هایی است که آن هورمون ها کنترل کننده متابولیسم بدن می باشند.


غده تیروئید

چه وقت تیروئید خوب کار نمی کند

آیا شما خسته هستید؟ افزایش وزن، لرز و یا کاهش مو دارید؟ غالب اوقات عرق می کنید و مضطرب هستید؟

اگر جواب سئوالات بالا، مثبت است، بدانید که غده تیروئید شما خوب کار نمی کند.

تنظیم کننده های زیادی در بدن وجود دارد. یکی از این تنظیم کننده ها غده تیروئید می باشد.

 

غده تیروئید چیست؟

تیروئید، غده ای پروانه ای شکل در جلوی گردن می باشد. این غده مسئول تولید هورمون هایی است که آن هورمون ها کنترل کننده متابولیسم بدن می باشند. اختلالات تیروئید می تواند موجب کاهش و یا افزایش سرعت سوخت و ساز بدن شود.

 

هنگامی که سطح هورمون تیروئید بیش از حد کم و یا زیاد باشد، شما یک سری علائم را تجربه می کنید.

 

کاهش یا افزایش وزن

یکی از تغییرات غیر قابل توضیح، افزایش و یا کاهش وزن است که یکی از علائم اختلالات تیروئید می باشد. افزایش وزن به علت کاهش میزان هورمون های تیروئید می باشد که به نام کم کاری تیروئید خوانده می شود. در مقابل، اگر غده تیروئید مقدار زیادی هورمون تولید کند (پرکاری تیروئید)، شما دچار کاهش وزن بدون علت می شوید.

افراد دچار کم کاری تیروئید بیشتر احساس خستگی، تنبلی و افسردگی دارند. افراد دچار پرکاری تیروئید می توانند اضطراب، مشکلات خواب، بیقراری و تحریک پذیری را تجربه کنند

ورم گردن

ورم و یا باد کردن گردن (گواتر)، نشان دهنده مشکلی در تیروئید می باشد. گواتر ممکن است هم در کم کاری و هم در پرکاری تیروئید رخ دهد.

در برخی مواقع، ورم گردن می تواند به موجب سرطان تیروئید و توده ای که در داخل تیروئید رشد کرده، ایجاد شود. همچنین، می تواند در نتیجه علل نامربوط به تیروئید باشد.

 

تغییر ضربان قلب

هورمون های تیروئید بر اعضای بدن اثر می گذارند و می توانند بر ضربان قلب نیز اثر داشته باشند.

افراد مبتلا به کم کاری تیروئید، دارای ضربان ضعیف‌تر قلب می باشند. اما مبتلایان به پرکاری تیروئید، ضربان قلب سریع تری دارند. این ضربان قلب سریع نیز می تواند منجر به افزایش فشار خون و احساس تپش قلب گردد.

 

تغییر روحیه و رفتار

اختلالات تیروئید می توانند بر میزان انرژی و روحیه شما اثر بگذارد.

افراد دچار کم کاری تیروئید بیشتر احساس خستگی، تنبلی و افسردگی دارند.

افراد دچار پرکاری تیروئید می توانند: اضطراب، مشکلات خواب، بیقراری و تحریک پذیری را تجربه کنند.

ریزش مو

 

ریزش مو

در صورت عدم تعادل در هورمون های تیروئید، ریزش مو رخ می دهد. هم کم کاری و هم پرکاری تیروئید می توانند باعث ریزش موی سر گردند.

بیشتر مواقع، در صورت درمان، رشد موها دوباره شروع خواهد گردید.

 

احساس سرما یا گرما

اختلالات تیروئید می تواند بر تنظیم دمای بدن اثر بگذارد. افراد مبتلا به کم کاری تیروئید، احساس سرمای بیشتری می کنند. در حالی که، افراد مبتلا به پرکاری تیروئید، احساس گرما و تعریق زیادینسبت به معمول دارند.

 

دیگر نشانه های کم کاری تیروئید

پوست خشک

ناخن های شکننده

بی حسی و یا سوزن سوزن شدن دست ها

یبوست

خونریزی ماهیانه شدید

 

دیگر نشانه های پرکاری تیروئید

ضعف عضلانی و یا لرزیدن دست ها

مشکلات بینایی

اسهال

خونریزی نامنظم ماهیانه

مشکل تیروئید با بررسی علائم توسط پزشک و انجام آزمایش خون مشخص می شود

اختلالات تیروئید یا یائسگی؟

به دلیل اینکه اختلالات تیروئید بر روی خونریزی ماهیانه و روحیه افراد اثر می گذارد، گاهی با علائم ناشی از یائسگی اشتباه می شوند.

اگر مشکوک به مشکل تیروئید هستید، یک آزمایش خون ساده می تواند نشان دهد که آیا مشکل شما مربوط به تیروئید است و یا دوران یائسگی و یا هر دوی آنها.

 

نحوه بررسی غده تیروئید در گردن

با دقت در آیینه نگاه کنید و ببینید که آیا تیروئید شما بزرگ شده است یا نه.

سر خود را عقب ببرید، یک نوشیدنی بنوشید و همانطور که نوشیدنی را فرو می بردید، گردن خود را در زیر غده سیب (برآمدگی گلو) و بالای ترقوه بررسی کنید و به دنبال برآمدگی باشید.

اگر برآمدگی و یا توده ای را احساس کردید، به پزشک مراجعه کنید.

 

تشخیص اختلالات تیروئید توسط پزشک

اگر فکر می کنید دچار اختلالات تیروئید هستید، به پزشک متخصص غدد مراجعه کنید. مشکل تیروئید با بررسی علائم و انجام آزمایش خون مشخص می شود.

اگر پزشک مشکوک به داشتن اختلالات غده تیروئید باشد، آزمایش هورمونی خون را برای شما می نویسد. این آزمایش شامل: اندازه گیری میزان هورمون محرک تیروئید (TSH) است. TSH تنظیم کننده اعمال غده تیروئید می باشد.

اگر مقدار TSH بالا باشد، به معنی آن است که عملکرد غده تیروئید بسیار کم می باشد و دچار کم کاری تیروئید هستید.

اگر مقدار TSH پایین باشد، به معنی آن است که عملکرد غده تیروئید بسیار زیاد می باشد و دچار پرکاری آن هستید.

پزشک همچنین ممکن است میزان سایر هورمون های تیروئید را در خون بررسی کند.

در برخی موارد برای بررسی اختلالات تیروئید، تصویربرداری و بیوپسی تیروئید انجام می شود.

+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم اردیبهشت 1392ساعت 22:54  توسط دکتر شهرام علمداری   | 


کم کاری تیروئید به بیماری ای اطلاق می شود که غده ی تیروئید شما مقادیر کافی از هورمون های مهم و اختصاصی این غده را، تولید نکند. زنان، به ویژه زنان بالای 50 سال، احتمال بیشتری دارد که به کم کاری تیروئید مبتلا گردند. باید بدانید که به دلیل فعالیت های مرتبط با هورمون های مترشحه از تیروئید، کم کاری تیروئید تعادل طبیعی واکنش های شیمیایی بدن تان را مختل می کند. کم کاری تیروئید در مراحل اولیه اش به ندرت سبب ظهور علایم بیماری می شود ولی در اغلب مواقع، کم کاری تیروئید درمان نشده می تواند سبب ایجاد شماری از اختلالات در سلامتی گردد؛ از جمله: چاقی، درد مفصل، ناباروری و بیماری قلبی. خوشبختانه برای تشخیص کم کاری تیروئید آزمایش های دقیق سنجش عملکرد تیروئید در دسترس هستند و درمان کم کاری تیروئید با هورمون های تیروئید صنعتی معمولا راحت، ایمن(وقتی که دوز مناسبی از دارو مصرف شود) و موثر است. علایم بیماری علایم و نشانه های بیماری تیروئید بسیار گسترده هستند و به مقدار عدم کفایت هورمونی بستگی دارد. به طور کلی شما در این اختلال هورمونی، حتی اگر در مراحل اولیه، عوارض این بیماری ظاهر نگردد، پس از گذشت سال ها، اغلب عارضه تان دچار پیشرفت و شدیدتر شدن می گردد. در ابتدا به ندرت ممکن است که متوجه نشانه های کم کاری تیروئید نظیر خستگی و کسل شدن گردید و ممکن است به سهولت آن ها را به پیری و افزایش سن خود نسبت دهید و توجه چندانی نکنید ولی به موازات این که به تدریج کاهش متابولیسم و سوخت و ساز بدن تان ادامه می یابد ممکن است نشانه ها و علایم آشکار بیشتری در شما توسعه یابد. علایم بیماری کم کاری تیروئید ممکن است شامل موارد زیر باشند: * خستگی * تنبلی و احساس کسل بودن * افزایش حساسیت به سرما * یبوست * پوست خشک و رنگ پریده * صورت متورم * صدای خشن و گرفته * افزایش سطوح کلسترول خون * افزایش وزن ناخواسته * درد، حساسیت و سفت شدن عضلانی * درد، سختی یا تورم مفاصل * ضعف عضلانی * دوره های قاعدگی شدیدتر از حالت عادی * ناخن ها و موهای شکننده * افسردگی اگر کم کاری تیروئید درمان نشود، نشانه ها و علایم بیماری به تدریج شدیدتر می گردند. تحریک مداوم تیروئید ناشی از ترشحات هورمونی از هیپوفیز به منظور آزادسازی هورمون های بیشتر، ممکن است منجر به افزایش حجم تیروئید (گواتر) گردد. به علاوه ممکن است با پیشرفت بیماری بیشتر دچار فراموشی شوید و روندهای فکری شما آهسته تر شود و یا احساس افسردگی کنید.  کم کاری تیروئید پیشرفته که به نام میکزودم نامیده می شود نادر است ولی وقتی این حالت ایجاد گردد می تواند تهدیدی برای زندگی شما محسوب شود. علایم این نوع کم کاری تیروئید پیشرفته عبارت است از: فشار خون پایین، کاهش تنفس، کاهش حرارت بدن، اختلال توجه و عدم پاسخ به محرک ها و حتی کما. لازم به ذکر است که در موارد بسیاری میکزودم می تواند کشنده باشد. کم کاری تیروئید در کودکان و نوجوانان: اگر چه کم کاری تیروئید اغلب بر زنان میانسال و مسن اثر می گذارد ولی هر شخصی می تواند بدین عارضه مبتلا شود، از جمله: کودکان و نوجوانان. در ابتدا کودکانی که بدون غده تیروئید و یا با غده تیروئیدی با عملکرد نامناسب متولد می شوند ممکن است شماری از علایم و نشانه های کم کالری تیروئید را داشته باشند. اگر در یک نوزاد مشکلاتی مرتبط با کم کاری تیروئید وجود داشته باشد، عارضه های ظهور یافته معمولا عبارت هستند از: * زرد شدن پوست و سفیدی چشم ها (زردی) در اغلب موارد این حالت هنگامی به وقوع می پیوندد که کبد کودک نمی تواند مولکولی به نام بیلی روبین را متابولیزه نماید. بیلی روبین در موقع تخریب گلبول های قرمز و فرسودگی مکانیسم های معمول بدنی ایجاد می شود. * گرفتگی مداوم گلو * زبان بزرگ و متورم * تورم در صورت به موازات پیشرفت بیماری، ممکن است که کودکان در غذا خوردن مشکل پیدا کنند و رشد و نمو طبیعی آن ها مختل شود. آن ها ممکن است همچنین عارضه هایی به شرح زیر را داشته باشند: * یبوست * نیروی عضلانی کم * خواب آلودگی بیش از حد اگر کم کاری تیروئید در کودکان درمان نگردد حتی در موارد خفیف و ملایم اش نیز می تواند منجر به عقب افتادگی جسمی وذهنی در کودک گردد. به طور کلی در کودکان و نوجوانان مبتلا به کم کاری تیروئید نشانه هایی مشابه با علایم بیماری بزرگسالان ظهور می کند ولی همچنین ممکن است در آن ها یک سری مشکلات به شرح زیر ایجاد گردد: * رشد ضعیف که منجر به کوتاهی قد کودک می گردد * تاخیر در ظهور دندان های دائمی * بلوغ دیررس * تکامل و پیشرفت ذهنی نامطلوب و ضعیف لازم به ذکر است که اگر کم کاری تیروئید در کودکان در اسرع وقت تشخیص داده نشود و درمان نشود می تواند تغییرات غیر قابل جبرانی را ایجاد نماید.
+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم اردیبهشت 1392ساعت 22:45  توسط دکتر شهرام علمداری   | 

زمانی که مرکز هورمون سازی ، دچار مشکل گردد، علائم و نشانه های آن همیشه

مشخص و واضح نیست.

 

۲تست ساده ذیل ، نشان می دهد تا چه اندازه غدد تیروئید شما سالم است.

 

دچار کم کاری تیروئید هستید؟!

 

 درون بدن شما اغلب سرد است و سریعن می لرزید

. آری  .خیر

 

اغلب شما خسته و سست و بی حال هستید

.آری  .خیر

 

حالت افسردگی دارید

. آری .خیر

 

بدون علت مشخصی، دچار اضافه وزن شده اید

. آری  .خیر

 

پوست بدنتان خشک شده وموهایتان دچار موخوره شده

. آری .خیر

 

اغلب دچار یبوست هستید

. آری  .خیر

 

احساس گرفتگی گلو دارید و در هنگام بلعیدن، دچار مشکل می شوید

. آری .خیر

 

 

دچار پرکاری تیروئید هستید؟!

 

همیشه احساس گرما می کنید و براحتی عرق می کنید

.آری   .خیر

 

عصبی هستید و زود هیجان زده می شوید

.آری   .خیر

 

ضربان قلب شما تند می زند

.آری   .خیر

 

بدون علت معینی ، وزن شما کم شده است

.آری   .خیر

 

دفعات مدفوع شما زیاد شده و اغلب بصورت اسهالی می باشد

.آری   .خیر

 

احساس گرفتگی گلو دارید و در هنگام بلعیدن، دچار مشکل می شوید

.آری    .خیر

 

 

اگر به هر کدام از آزمون های بالا بیش از ۳ جواب آری داده اید، بهتر است برای

 معاینه وکنترل نزد پزشک متخصص بروید و معاینات لازم مثل آزمایش خون،

 سونوگرافی از غده تیروئید و ...را انجام دهید.

 

علائم آشکار


در کم کاری تیروئید؛

 

افسردگی، فراموشی، سستی و بی حالی و ریزش مو، شکستگی ناخن ها ،

خشکی پوست و مو، کند شدن ضربان قلب، یبوست، سقط جنین در خانم ها

عقیمی در هر دو جنس، افزایش وزن، احساس سرما و ضعف در عضلات بدن

را می توان برشمرد.

 

در پر کاری تیروئید؛

 

اختلال در خواب، عصبانیت و هیجان زدگی، ریزش مو، سست شدن ناخن ها،

پوست مرطوب و گرم، تند شدن ضربان قلب، اختلال در گردش خون، اسهال ،

گرسنگی زیاد، سقط جنین در خانمها، عقیمی در هر دو جنس، بهم خوردن عادت

ماهانه در زنان، کاهش وزن، احساس گرما و ضعف در عضلات بدن همراه با لرزش

را می توان بر شمرد.


+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم اردیبهشت 1392ساعت 22:44  توسط دکتر شهرام علمداری   | 

برخی اوقات غده ی تیروئید بزرگ می‌شود. ممكن است این حالت در اثر بیماری هاشیموتو، گریوز، یا در اثر كمبود ید یا عدم تعادل هورمونهای تیروئید ایجاد شود. به بزرگی تیروئید گواتر گفته می‌شود.

ممكن است در برخی موارد توده های نرم یا سفت، برجستگی، كیست و یا تومور سرطانی ایجاد شود.

درصد كمی ‌از برجستگیها و توده های تیروئیدی ممكن است سرطانی باشند. سرطان تیروئید نادر است ولی میزان آن رو به افزایش است.

التهاب تیروئید:

ممكن است غده ی تیروئید در اثر تاثیر باكتریها یا ویروسها ملتهب شود و تیروئیدیت ایجاد شود.

درمان:

درمان بیماریهای تیروئیدی بستگی به نوع بیماری و شدت آن دارد. درمان دارویی در درمان بسیاری از بیماران نقش مهمی‌دارند. در كم كاری تیروئید بسته به علت آن ممكن است هورمون تیروئید به صورت دارو تجویز شود. در پركاری تیروئید از روشهای مختلفی میزان هورمون زیادی كاهش داده می‌شود. درمانهایی برای التهاب تیروئید و بیماریهای خود ایمنی وجود دارند.

برای درمان سرطان تیروئید معمولا جراحی به كار می‌رود. همچنین جراحی در درمان برخی از موارد گواتر یا بزرگ شدن تیروئید، توده های تیروئیدی و در موارد نادری از پركاری تیروئید به كار می‌رود.

+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم اردیبهشت 1392ساعت 22:43  توسط دکتر شهرام علمداری   | 

وقتی تیروئید بیش از اندازه فعالیت كند و هورمون زیادی تولید كند گفته می‌شود كه فرد مبتلا به پركاری تیروئید می‌باشد. شایعترین علت پركاری تیروئید یك بیماری خود ایمنی به نام بیماری گریوز است كه در آن بر علیه تیروئید پادتن ساخته می‌شود كه موجب می‌شود سرعت تولید هورمون افزایش یابد.  

علائم پركاری تیروئید:

*عصبی شدن

*تحریك پذیری

*افزایش تعریق

*نازك شدن پوست

*نازك و شكننده شدن موها

*ضعف عضلانی مخصوصا در بالای بازو و رانها

*لرزش دستها

*اضطراب و اختلال هراس

*بی خوابی

*تپش قلب

*افزایش حركات روده

*كاهش وزن علیرغم افزایش اشتها

*كم شدن تعداد و میزان خونریزی ماهیانه

 بیماری خود ایمنی تیروئید:

بیشتر اختلالات تیروئید مانند پركاری یا كم كاری تیروئید مربوط به بیماریهای خود ایمنی است. در بیماری خود ایمنی شرایطی ایجاد می‌شود كه بدن توانایی خود در تشخیص بین بافتهای بدن با باكتریها، ویروسها و سایر عوامل بیماریزا  را از دست می‌دهد. به همین دلیل سیستم ایمنی بر علیه این بافتها پادتن می‌سازد و اشتباها به این بافتها حمله می‌كند. در این بیماریها پادتنی كه علیه تیروئید ساخته می‌شود موجب تخریب تدریجی تیروئید می‌شود و كم كاری تیروئید ایجاد می‌كند و یا موجب می‌شود تا بیش از حد فعال شود و پركاری تیروئید ایجاد شود.

+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم اردیبهشت 1392ساعت 22:43  توسط دکتر شهرام علمداری   | 

وقتی غده ی تیروئید كمتر از حد طبیعی فعالیت كند، یا از بدو تولد ناقص شكل گرفته باشد، یا به وسیله جراحی كل تیروئید یا قسمتی از آن برداشته شده باشد، و یا ید كافی در رژیم غذایی موجود نباشد دیگر نمی‌تواند هورمون كافی تولید كند و به این حالت كم كاری تیروئید گفته می‌شود. یكی از شایعترین علل كم كاری تیروئید یك بیماری خود ایمنی است كه به آن بیماری هاشیموتو گفته می‌شود. در این بیماری به تدریج پادتن‌هایی بر علیه تیروئید ساخته می‌شود كه تیروئید را تخریب می‌كند و توانایی تولید هورمون را از بین می‌برد.

علائم كم كاری تیروئید معمولا در اثر كاهش متابولیسم بدن ایجاد می‌شود و ممكن است شامل خستگی، افزایش وزن و افسردگی باشد.

علائم كم كاری تیروئید:

* خستگی و فرسودگی

* كندی حركات و تنبل شدن

* مشكل در تمركز و فعالیتهای مغزی

*افزایش وزن بدون علت مشخص

*پوست خشك خشن و خارش دار

*خشك شدن، خشن شدن و نازك شدن موها

*احساس سرما مخصوصا در انتهای دست و پا

*یبوست

*گرفتگی عضلانی

*افزایش تعداد و میزان خونریزی ماهیانه

*ناباروری و یا سقط جنین

 

+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم اردیبهشت 1392ساعت 22:42  توسط دکتر شهرام علمداری   | 

تیروئید یك غده ی كوچك است كه شبیه یك پروانه است و در قسمت تحتانی گردن واقع شده است. كار این غده این است كه هورمون ترشح كند. هورمونهای تیروئید انرژی را به سلولهای بدن منتقل می‌كنند .

چه بیماریهایی تیروئید را تحت تاثیر قرار می‌دهند؟

شایعترین مشكلاتی كه تیروئید را تحت تاثیر می‌دهند شامل این موارد هستند:

* كم كاری تیروئید ( هایپوتیروئیدی )

* پركاری تیروئید ( هایپرتیروئیدی )

* بزرگی غده ی تیروئید ( گواتر )

* توده های تیروئید

* سرطان تیروئید

*التهاب تیروئید ( تیروئیدیت )

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم اردیبهشت 1392ساعت 22:42  توسط دکتر شهرام علمداری   | 

به نام خدا

زندگینامه دکتر شهرام علمداری

نام ونام خانوادگی: شهرام علمداری

نام پدر: علی اشرف

تاريخ تولد: 31 شهريور 1347( 22 سپتامبر 1968 ميلادي)

 

وضعيت تاهل: متاهل

 تلفن مطب: ۸۸۱۹۴۱۷۴ و ۸۸۱۹۴۱۷۵ 

آدرس مطب: تهران- بلوار آفریقا جردن نرسیده به حهان کودک نبش بانک اقتصاد نوین پلاک ۷۲ برج امیر پرویز طبقه ۱۰ واحد ۱۰۴

آدرس پست الكترونيكي(E-mail):

alamdari@endocrine. ac. ir

محل تولد: شهر تهران محله دامپزشکی

در سال 1347 پدرم در یک کارگاه خشکشویی کار میکرد وهنوز کارمند دولت نشده بود. تا سه سالگی در تهران زندگی کردیم ولی پس از آن به دلیل استخدام پدر در بهداری، به شهرستان های گچساران و بهبهان و در انتها دهدشت در استان کهگلویه منتقل شدیم.

دوران دبستان را در دهدشت گذراندم. یادم هست که تا سال سوم دبستان خیلی دانش آموز درسخوانی نبودم و بیشتر اوقات، بازیگوشی می کردم. در سال چهارم دبستان، معلمی که هنوز هم اسم او یادم نمی رود با ایجاد اعتماد به نفسی قوی مرا به درس خواندن و مطالعه کتب درسی وغیر درسی کشاند. به دلیل علاقه زیادی که به تئاتر و نویسندگی داشتم، از این علاقه من استفاده کرد و در پایان همان سال، تبدیل به بازیگری قوی درحوزه تئاتر شدم که تا پایان سوم راهنمایی به این موضوع اقدام می کردم. متاسفانه آن خانم معلم را زود از دست دادم.

سال پنجم دبستان من همزمان با شروع راهپیمایی های انقلاب در سال 1357 بود. از اوایل پنجم دبستان، به دلیل علاقه زیاد به مطالعه، مامنی به جز مسجد شهر نداشتم و معمولا بعد از مدرسه و مطالعه درس ها، از ساعت 5 عصر درمسجد بودم و مطالعات قرآنی را انجام می دادم. با آشنایی که با دوستان بزرگتر از خود درمسجد پیدا کردم، وارد حوزه حفظ قرآن کریم شدم و در عرض یکسال حفظ کامل قرآن را انجام دادم.

پس از پیروزی انقلاب و درخرداد ماه 1358، به استان گیلان و شهرستان رشت منتقل شدیم و چند ماهی را در آن شهر ساکن بودیم. یادم هست که موقع ثبت نام در مدرسه دین و دانش آن شهر وقتی متوجه حافظ قرآن بودن من و مطالعات بنده در زمینه تاریخ ایران و اسلام شدند، سریع من را ثبت نام کردند.  در اواخر مهرماه 1358 بود که پدرم به شهرستان تالش منتقل شد و درروستای اسالم آن شهرستان ساکن شدیم. کلاس اول راهنمایی را درآن منطقه شروع کردم.

اوایل انقلاب بود و بنا به علاقه ای که من به مسجد داشتم، اکثر وقت خودرا در مسجد و دفترحزب جمهوری اسلامی کنار آن سپری می کردم. حفظ قرآن را ادامه دادم ولی کم کم علاقمند به مفاهیم قرآنی شدم و توسط یکی از روحانیونی که درماه رمضان 1358 به منطقه ما آمده بودند با روش مطالعه تفسیر قرآن آشنا شدم و کلاس های عربی را با ایشان شروع کردم. صرف ونحو مقدماتی و متوسط را خدمت ایشان شاگردی کردم. با منطق و فلسفه تا حدودی آشنا شدم.

درگیری های با گروهک های التقاطی از مشکلات اصلی ما در آن زمان بود ومن با گروهی از دوستان در حزب جمهوری اسلامی مبارزات فکری با این گروهک های متعدد را برعهده داشتیم و درمدرسه و بیرون مدرسه برعلیه افکار ضد اسلامی مبارزه می کردیم. در سال 1359 با تشکیل بسیج وارد این نهاد انقلابی شدم. البته درس های مدرسه را با دقت و پشتکار تمام مطالعه میکردم و هیچگاه معدل دوران راهنمایی من از 5/19 کمتر نمی شد. ولی طبق برنامه ریزی، پس از پایان درس ها به بسیج و مسجد می رفتیم و فعالیت های مذهبی و سیاسی خود را انجام می دادیم. ما از امام خمینی (ره) یادگرفته بودیم که این دوتا را درراستای هم بدانیم وازهیچکدام کوتاهی نکنیم.

سال های جنگ را با مطالعه درس ها با دقت هرچه تمام تر و حضور در جبهه در سال 1361 و 1362 و همچنین در سال 1365 سپری کردم و هیچگاه از هیچکدام از دوصحنه خارج نشدم تا اینکه در کنکور سال 1365 رتبه هفتم کنکور را کسب کردم و وارد دانشکده پزشکی دانشگاه تهران شدم.

مطالعات علوم پزشکی خودرا در دانشکده پزشکی باعلاقه زیادی سپری کردم و درسال 1373 با معدل 70/17 درس پزشکی عمومی خودرا به پایان رساندم. در کنار دروس پزشکی به دلیل علاقه زیادی که به علوم انسانی داشتم، مطالعات حوزه فلسفه و علوم مدیریتی را ادامه دادم. به دلیل کسب رتبه خوب علمی در پایان درس پزشکی عمومی در دانشگاه، به من اجازه داده شد که به طور مستقیم و بدون گذراندن طرح، درامتحان ورودی تخصص شرکت کنم. چون علاقه وافری به تخصص طب داخلی داشتم و تقریبا کتب مربوطه آن رشته بیش از هفت بار مطالعه کرده بودم، درامتحان آن رشته شرکت کردم و با رتبه یک وارد آن رشته شدم.

درسال 1375 ازدواج کردم و حاصل زندگی ما سه فرزند است که فرزند اولمان سینا 13 ساله، دومی زهرا 9 ساله و سومی صدرا 6 ساله هستند.

پس از اتمام تخصص داخلی در سال 1376 و کسب رتبه دوم در دانشگاه تهران، با اینکه می توانستم وارد فوق تخصص شوم و همچنین اعلام نیاز هیئت علمی دانشگاه تهران را هم داشتم، ولی به دو علت از اینکار صرف نظر کردم:

1-   چون مستقیما وارد تخصص شده بودم و با نظام سلامت کشور شامل خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی و مشکلات آنها آشنا نبودم.

2-   مدت ها بود که به دلیل مشغله درسی تخصص و امتحانات و کشیک های مکرر آن رشته از علوم انسانی غفلت کرده بودم و الان فرصتی دست داده بود که کمی به آن علائق خود رسیدگی کنم.

به همین دلایل برای گذراندن دوران طرح خود به شهرستان خلخال رفتم و به هر دو موضوع فوق علاوه بر طبابت و کارتخصصی خود پرداختم. فلسفه را از ابتدا شروع کردم. علوم مدیریت را به طور سازماندهی شده از مدیریت کیفیت و مدیریت راهبردی تا سطح سیاستگذاری عمومی مطالعه کردم و همه این موارد را در یک قالب قرار دادم. البته درهمین زمان، بخش سی سی یو شهرستان را با زحمت زیادی افتتاح کردم چون جمعیت بیماران قلبی آن شهرستان خیلی زیاد بود و به دلیل سردسیر بودن منطقه، انتقال بیماران به شهرستان اردبیل و رشت خیلی مشکل بود. البته دوران دوساله خلخال با مشکلات زیادی سپری شد و مدت سه ماهی را هم دراردبیل بودم. در سال 1377، حکم هیئت علمی من صادر شد. در اوایل در دانشکده پرستاری خلخال و سپس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تدریس را شروع کردم.

مفاهیم حکمت وسلامت را از همان دوران طرح شروع کردم. بعد از مطالعات اخیرم در حوزه حکمت و حاکمیت به این نتیجه رسیده بودم که باید با دانشجویان پزشکی بیشتر دراین زمینه صحبت کنم. آموزش پزشکی مانند همه علوم دیگر در سیر تاریخی 200 ساله اخیر خیلی از مسیر حکمت دور شده است. درکلاس های درس خود بعد از آموزش بیماری ها، زمانی را برای طرح سوالاتی از دانشجویان می کردم که ذهن آنها به سمت کلان نگری در نظام سلامت و ارتباط حکمت وفلسفه با مدیریت نظام سلامت برود. اتفاقات مدیریتی را با هم تحلیل می کردیم.

در دی ماه سال 1378 بود که با حکم دکتر فرهادی و دکتر فروتن، وزیر و معاون آموزشی وزارت بهداشت با هدف ساماندهی اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) تهران به دانشگاه علوم پزشکی تهران منتقل شدم. عرصه جدیدی به نام ساماندهی اورژانس باز شده بود. البته اول فکر نمی کردم که کار خیلی بزرگی باشد چون اورژانس بیمارستان امام را می شناختم ولی فکر اصلی من این بود که بتوانم نگاه حکمت و حاکمیت را بگونه ای دریک موضوع حاکمیتی پیاده کنم وثابت کنم که اندیشه قرآنی با حاکمیت قابل تلفیق بوده و می توان آن را به راحتی اجرا کرد پس آیه کریمه "ومن احیاها فکانما احیاالناس جمیعا" را سرلوحه قرار داده و کاررا دربیمارستان امام شروع کردم.

روزهارا در اورژانس گاهی تا 16 ساعت کار می کردم و مطالعه در زمینه ساماندهی اورژانس هارا درساعات خلوت کاری انجام می دادم. تا اینکه در سال 1379 در مطالعات خود به رشته تخصصی طب اورژانس در سطح دنیا رسیدم. البته درابتدا، سعی کردم این رشته را با نگاه حل مشکلات اورژانس های بیمارستانی خودمان ساماندهی کنم و مطالعات خوبی هم توسط تیم دکتر بیداری در وزارت بهداشت شده بود ولی من به این نتیجه رسیده بودم که این متخصصین باید نگاهی وسیعتر از حد اورژانس بیمارستانی داشته باشند چون دوسال در شبکه بهداشت ودرمان کشور کارکرده بودم و دریافته بودم که اورژانس از خانه های مردم  و کف جاده ها شروع می شود پس اورژانس پیش بیمارستانی هم خیلی مهم است وحتی می توان گفت که مهم تر از اورژانس بیمارستانی است چون در لحظات اول باید به بیماران رسیدگی کند. به همین دلیل رشته طب اورژانس را بهترین محل برای پیاده سازی نگاه کلان حکمت وحاکمیت یافتم ووارد حیطه راه اندازی این رشته شدم.

دراواسط سال 1379 بود که با دکتر فیاض، رئیس وقت اورژانس کشور آشنا شدم و با همکاری ایشان طراحی امداد هوایی را انجام دادیم و توانستیم با مرکزیت بیمارستان امام خمینی (ره) امداد هوایی تهران را شروع کنیم که بعدها به تحقیقات و اقدامات درمانی بسیار ارزشمندی منجر گردید.

در اواخر سال 1379 خداوند به من لطف عظیمی نمود و به مدت 40 روز به حج تمتع مشرف شدم و شاید دراین چهل روز بود که خیلی از موضوعات فکری خودرا در زمینه مدیریت بحران ساماندهی کردم. تک تک آیات قرآنی را تایپ کردم و اسلاید کردم وروی هریک از آیات برای استخراج اصول حکمت و حاکمیت کار کردم. هیچ وقت زیبایی کار همزمان پزشکی با این موضوعات را در آن روزها فراموش نمی کنم.

پس از برگشت از حج، با عزم بیشتری کار در حیطه اورژانس را ادمه دادم و حتی موضوعات مدیریت بحران را نیز وارد طب اورژانس کردم وگسترش دادم چون به این نتیجه رسیده بودم که اگر این افراد نگاه کلان مدیریت بحران در نظام سلامت رانداشته باشند، نخواهند توانست ساماندهی اورژانس را انجام بدهند. متاسفانه دانشگاه علوم پزشکی تهران در مقابل راه اندازی رشته طب اورژانس مقاومت می کرد ولی دانشگاه ایران موفق تر بود و دربیمارستان رسول اکرم (ص) کارراردرسال 1380 شروع کردند.

در ماه رمضان 1381 بود خدمت مقام معظم رهبری با جمعی از اساتید رسیدیم وبه بنده فرصتی داده شد تا موضوعات مورد نظر خودرا بیان کنم. یادم هست که سه موضوع مهم را مطرح کردم وحضرت آقا هرسه را یادداشت فرمودند و پیگیری های جدی از طرف ایشان انجام شد. یکی وضعیت اورژانس های بیمارستانی بود. موضوع بعدی وضعیت تصادفات جاده ای و اورژانس های پیش بیمارستانی بود. موضوع سوم هم وضعیت مدیریت بحران کشور ولزوم ساماندهی آن بود.

ایجاد رشته طب اورژانس در دانشگاه علوم پزشکی تهران با نگاه کلان مدیریتی را پیگیری کردم تا اولین همایش ارتقای کیفیت مدیریت در اورژانس های کشور را با همکاری 15 استاد از دانشگاه های آمریکا برگزار شد و در همان همایش تصمیم دانشگاه برتاسیس رشته شد ولی بازهم مشکلات اجرایی زیادی در مسیر ایجاد شد به طوری که من مجبور شدم از دانشگاه تهران استعفا نموده و محیط دانشگاهی را ترک کنم.

در اواخر سال 1382 بود که وارد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و بیمارستان امام حسین (ع) شدم و رشته طب اورژانس آن دانشگاه را پیگیری کردم. در کنگره مدیریت بحران بسیج، بحث های زیادی مطرح شد که یکی از مهم ترین آنها لزوم سازماندهی بهتر مدیریت بحران در کشور بود. متاسفانه در دی ماه 1382 زلزله بم رخ داد. در همان روزهای اول با خیلی از همکاران طب اورژانس به منطقه رفتیم. نقائص مدیریتی فراوانی درکار مشاهده می شد. عزم ما برای پیگیری تربیت متخصص طب اورژانس بیشتر شد. حتی پیگیری گسترش رشته های کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه مدیریت بحران هم سرلوحه کارها قرار گرفت چون مدیریت بحران فقط شامل سلامت مردم نبود بلکه آب، برق، مخابرات، رسانه، نظم و امنیت منطقه، حمل ونقل، اسکان اضطراری، امداد رسانی، جستجوو نجات، غذاو خیلی مسائل دیگر هم باید برنامه ریزی می شد.

در اردیبهشت 1383 بود که به عنوان رئیس اورژانس کشور منصوب شدم. اولین کارم تجمع همکاران جدیدم در مشهد مقدس و تدوین برنامه راهبردی اورژانس کشور بود. سالها روی این موضوع کارکرده بودم و حالا شرایط اجرایی به لطف خدا آماده شده بود و بهانه ای نداشتم. پس از امام رضا (ع) طلب شفاعت و کمک کرده و با توکل به خدا کار سنگینی را شروع کردم. ده راهبرد اصلی و واهداف عینی مشخص ذیل راهبردها را تعیین کرده و هرکدام از همکاران استان ها مسئولیت اجرای اهداف عینی را به عهده گرفتند. هر هفته جلسات مکرر برای پیگیری میزان اجرای اهداف و رفع موانع اجرایی تشکیل می شد. دوستان خوبی در اورژانس ووزارت بهداشت و همچنین مجلس ووزارتخانه های دیگر پیداکرده بودیم که در این مسیر کمک های شایانی به موضوع ساماندهی اورژانس کردند.

خرید آمبولانس و توزیع صحیح آن، تولید آمبولانس در کشور و تجهیز آن، ساماندهی پایگاه های اورژانس و توسعه پایگاه های جدید، ساماندهی اورژانس های جاده ای، توسعه ناوگان هوایی و دریایی و ریلی اورژانس کشور، تخصصی کردن نیروهای اورژانس پیش بیمارستانی و استخدام نیروهای جوان در اورژانس، افزایش بودجه اورژانس کشور، مدیریت بحران در حوزه سلامت، انتقال بین بیمارستانی، ساماندهی مرکز 115 کشور و استان، کاهش زمان رسیدن آمبولانس به محل حادثه و خیلی موضوعات دیگر در اولویت کاری ماقرار داشتند و برای همه آنها برنامه ریزی شد که تا پایان برنامه چهارم توسعه اجرایی گردد.

همزمان با مسئولیت اورژانس کشور، پیگیری راه اندازی طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را انجام دادم تا اینکه در مهرماه 1383، اولین دوره دستیاری طب اورژانس دانشگاه راه اندازی شد. کار همزمان در دوحوزه خیلی سنگین بود ولی اعتقاد به کارباعث شده بود که مشکلات خیلی به چشم نیایند. البته در همین مدت سال 1379 تا 1383 پسر اولم سینا و دختر عزیزم زهرا به دنیا آمدند و روز به روز بزرگتر می شدند و رسیدگی به امور آنها نیز وقت زیادی از من می گرفت. البته اگر فداکاری های همسرم نبود که این امر کاملا غیر ممکن می شد.

در سال 1384 و پس از روی کار آمدن دولت جدید، از من خواسته شد که برنامه ای برای وزارت بهداشت بنویسم که برنامه کاملی را آماده کردم ولی در جلسه ای با رئیس جمهور داشتم در مورد خیلی از مسائل به نتیجه نرسیدیم. بنده از وزارت بهداشت خارج شدم و مدتی را دربازرسی ویژه رئیس جمهور و سپس در سازمان امداد و نجات هلال احمر بودم. زلزله قشم و سقوط هواپیما درتهران از حوادثی بود که درسال 1384 رخ داد. پس از چهارماه با نظر رئیس جدید هلال احمر، ریاست دانشگاه هلال احمر را به عهده گرفتم که در آن دوران یکسال ونیم مهم ترین اقدام، ساماندهی مربیان امداد و نجات کشور وانجام مطالعه وسیع در زمینه آموزش همگانی امداد ونجات بود. در سال 1386 به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگشتم و مدیریت گروه طب اورژانس را قبول کردم.

در سال 1385 بود که با مفاهیم پدافند غیرعامل آشنایی بیشتری پیداکردم و گم کرده ی خودرا درآنجا پیداکردم چون آنچه که در تئوری حکمت وحاکمیت یافته بودم،در آن حوزه پیداکردم. مطالعات خودرا در آن زمینه خیلی گسترش دادم و در همه حوزه های حاکمیتی کشور مفاهیم پدافند غیرعامل را بررسی کردم.  این موضوع را طی یک طرح مطالعاتی ملی، در همه کشورهای دنیا و درتاریخ زندگی بشر استخراج نمودیم و برنامه ملی مدیریت بحران کشور درشرایط جنگ را تدوین کردیم.

اواخر سال 1387 بود که ریاست دانشگاه تغییر کرد و رئیس جدید، بنده را به عنوان قائم مقام و مشاور اجرایی خود انتخاب کرد وحدود شش ماه بعد به عنوان رئیس شعبه بین الملل دانشگاه انتخاب شدم و به مدت یکسال ونیم در آن منصب فعالیت نمودم. سند راهبردی شعبه بین الملل و طراحی دانشگاه اسلامی بین الملل با الگوی مکتب الصادق و جندی شاپور را انجام دادیم.

درسال 1389 وارد رشته فوق تخصصی غدد ومتابولیسم شدم و از همه کارهای اجرایی خودخارج شدم و فقط به کار بالینی و مطالعه علمی دراین حوزه پرداختم. شاید بتوان گفت انگیره اصلی من از ورود به رشته غدد، مطالعه الگوی زیبای حکمت و حاکمیت در غدد درون ریز بدن انسان به عنوان اشرف مخلوقات بود. پایان نامه من دراین دوره فوق تخصصی، الگوی تدوین سند ملی پیشگیری از چاقی در کشور برای افق 1404 هجری شمسی بود که با نمره بیست پذیرفته شد و سریعا تبدیل به مقاله ای دریک مجله ای بین المللی گردید. در سال 1391 بورد فوق تخصصی غدد را دریافت نموده و دربخش غدد  بیمارستان طالقانی مشغول به کار شدم. از روز بعد از فارغ التحصیلی توسط استادبزرگوارم دکتر عزیزی به عنوان معاون پشتیبانی پژوهشکده علوم غدد درون ریز ومتابولیسم منصوب شدم و مقرر گردید برنامه راهبردی آن پژوهشکده را که دردوران دستیاری فوق تخصصی تدوین کرده بودم، اجرایی کنم.

در سال 1391 همچنین به عنوان مسئول دبیرخانه کمیته تحقیق و توسعه سیاست های دانشگاهی و ارزیابی راهبردی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منصوب گردیدم و راهبردهای قبلی دانشگاه را توسط یک تیم ارزیاب بررسی نموده و برنامه راهبردی جدید دانشگاه را برای سه سال بعدی تدوین نمودیم.

 

خلاصه اي از شرح حال تحصيلي

·       تحصيلات ابتدايي: شهرستان دهدشت

·       تحصيلات راهنمايي:  تالش، استان گيلان

·       تحصيلات دبيرستان: تالش

·       فارغ التحصيل دبيرستان دررشته علوم تجربي: سال 1365 بامعدل 35/19

·       رتبه دركنكور سراسري علوم تجربي: نفر هفتم كنكورسراسري درسال 1365

·       شروع تحصيلات پزشكي دردانشگاه تهران: 1365

·       فارغ التحصيل پزشكي عمومي: سال 1373 بامعدل كل 70/17

·       قبولي در امتحان ورودي رزيدنسي تخصصي طب داخلي(internal medicine): سال 1373

·       نمره امتحان ارتقاي سال اول رزيدنسي طب داخلي :   126 از150

·       نمره ارتقاي سال دوم رزيدنسي  طب داخلي: 144 از 150

·       نمره پره بورد تخصص طب داخلي: 126 از 150

·       نمره بورد تخصصي طب داخلي: كتبي( 125 از150) و شفاهي( 148 از 150)

·       نفر دوم بورد تخصصي دردانشگاه علوم پزشكي تهران ونفر چهارم بورد تخصصي طب داخلي كشور

·       طي دوران سربازي به عنوان هيئت علمي طب داخلي دردانشگاه علوم پزشكي اردبيل از سال 1376 تا1378

·       اخذ بورد فوق تخصصی غدد و متابولیسم سال 1391

 

سوابق آموزشی دکتر شهرام علمداری

·       هیئت علمي دانشگاه علوم پزشكي اردبیل 1376 تا 1378

·       هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران: دي ماه  1378تا آذر1382

·       هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی از آذر 1382 تا کنون

·       استاد مدعو مدیریت راهبردی گرایش پدافند غیرعامل دانشگاه عالی دفاع ملی از سال 1390 تا کنون

·       استاد مدعو در دانشگاه تهران (دانشکده های محیط زیست، جغرافی و علوم سیاسی)، دانشگاه فارابی، دانشگاه علم وصنعت، دانشگاه مالک اشتر

·       مدیرگروه آموزشی طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از دی ماه 1383 تا 1391

·       کسب درجه استاد نمونه در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1384

·       کسب درجه استاد نمونه در دانشگاه علوم پزشکی تهران درسال 1382

·       عضو هیئت ممتحنه گواهینامه ودانشنامه تخصصی طب اورژانس در وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی از سال 1381 تا 1389

·       رئيس موسسه آموزش عالي علمي كاربردي هلال ايران ازسال 1384 تا 1386

·       کسب درجه استاد برتر آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1392

·       کسب درجه استاد برتر فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1392 با موضوع اقتصاد مقاومتی

·       دبیر هیئت بورد تخصصی طب اورژانس دروزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی کشور سال 1386

·       کسب دیپلم  دودوره آموزشی مقابله با حوادث هسته ای تحت نظر اساتید آژانس انرژی اتمی بین المللی درسال های 2004 و2005

·       رياست بخش اورژانس داخلي بيمارستان امام خميني تهران  از سال 1378تا سال 1382

·       مشاور علمي معاونت درمان وداروي دانشگاه علوم پزشكي تهران ازسال 1379تاسال 1382

·       مسئول كميته تخصصي اورژانس ها دردفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه (education development center=EDC) علوم پزشكي تهران درسال 1382

·       مسئول كارورزان گروه بيماريهاي داخلي دانشگاه علوم پزشكي تهران از سال 1379تا1381
·       معاونت ارزشيابي ومسئول امتحانات دستياران گروه طب داخلي دانشگاه علوم پزشكي تهران از سال 1381

·       عضويت دركميته دانشگاهي احياي قلبي-ريوي دردانشگاه علوم پزشكي تهران از سال 1380

 

 

سوابق پژوهشی دکتر شهرام علمداری

·       رئیس کمیته مطالعات راهبردی مدیریت بحران شهر تهران  از سال 1386

·       مشاور مدیریت بحران ناشی از جنگ سازمان پدافند غیرعامل کشور از سال 1386

·       عضو شوراي بهداشت ودرمان مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي از سال 1385

·       رئیس کمیته تحقیق وتوسعه سیاست های دانشگاهی و ارزیابی راهبردی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال 1391

·       رئیس کارگروه های آموزش همگانی وامداد ونجات وزارت کشور با حکم وزیر کشور در سال های 1384 تا 1386

·       سرپرست علمي گروه ارزشيابي اورژانس هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران از آذرماه 1379 تا سال 1382 وارزشيابي كليه اورژانس هاي درماني (دولتي وخصوصي ) وآموزشي درمحدوده دانشگاه علوم پزشكي تهران درشهرتهران

·       عضو هيئت نويسندگان فصلنامه طب داخلي كشور از تيرماه 1381

·       عضو گروه تدوین دوره های آموزشی تخصصی مدیریت بحران ناشی از جنگ در وزارت علوم، تحقیقات وفناوری از سال 1386

 

جوایز ملی دکتر شهرام علمداری

 

·       نشان رتبه برتر پایداری ملی در حوزه تالیف کتاب جامعه آماده، ستاد کل نیروهای مسلح درسال 1388

·       نشان رتبه برتر پایداری ملی در حوزه طرح تحقیقاتی الگوی مدیریت بحران کشور درشرایط جنگ، ستاد کل نیروهای مسلح درسال 1389

سوابق اجرایی دکتر شهرام علمداری

 

·       ریاست اورژانس وپلی کلینیک مجتمع بیمارستانی حضرت امام خمینی(ره) تهران از سال 1378 تا1382

·       ریاست اورژانس کشور درسا ل های 1383 و1384

·       ریاست سازمان امداد ونجات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ازسال 1384

·       رياست موسسه آموزش عالي علمي كاربردي هلال ايران از سال 1384

·       ریاست شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از 1388 تا 1390

·       قائم مقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در حوزه اورژانس، مدیریت بحران وپدافند غیرعامل از سال 1387

·       مشاور اجرایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1388

·       مشاور مدیریت بحران سازمان پدافند غیرعامل کشور از سال 1385

·       دبير كميته هماهنگي – مشورتي آموزش طب اورژانس كشور از سال 1381

·       عضو كميسيون پزشكي وپزشك معتمد دانشگاه تهران از سال  1380 تا1383

·       طراحي و راه اندازي امداد هوايي (air emergency) با همكاري اورژانس تهران واورژانس كشور دربيمارستان امام خميني درسال 1379

·       عضويت درگروه تاييد علمي بيمارستان هاي تامين اجتماعي كشور و بازديد علمي از بيمارستان هاي تامين اجتماعي زاهدان،اراك،رشت،شريعت رضوي تهران،ورامين درسالهاي 1379 و1380 و1381

·       عضو گروه تاييد مرگ مغزي كشور با حكم وزير بهداشت از مهرماه 1381

·       نماينده معاونت آموزشي وزارت بهداشت درسازمان صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران جهت ارائه برنامه هاي آموزش عمومي فوريت هاي پزشكي(public education)

·       سرپرست معاونت آموزش اورژانس كشور درسال1381

·       عضو هيئت مديره مجتمع بيمارستاني امام خميني از سال 1379

·       ریاست بخش ویژه بیماران زلزله زده بم دربیمارستان امام حسین(ع) دردی ماه وبهمن ماه سال 1382

·       نماینده وزارت بهداشت در ستاد حوادث غیرمترقبه وزارت کشور 1383 و 1384

·       نماینده جناب آقای دکتر فیروز آبادی در ستاد پیشگیری ومدیریت بحران ریاست جمهوری جهت تدوین لایحه تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور

·       عضو هیئت مدیره انجمن علمی تخصصی چاقی کشور

 

 

 

 

 

 

سوابق فرهنگی دکتر شهرام علمداری

·       عضويت در نيروي مقاومت بسيج از سال 1359  تاكنون

·       رئیس کمیته امدادودرمان بسیج جامعه پزشکی کشور

·       حافظ كل قرآن كريم در سال هاي 1360 تا1363

·       عضو هيئت پزشكي حج  در حج تمتع سال 1379

·       عضو شوراي فرهنگي دانشگاه جامع علمي- كاربردي كشور

·       عضو فعال هاديان سياسي بسيج و عضو هيئت علمي مدرس در درس های جنگ رواني، احزاب سياسي و سازمان هاي بين المللي

·       چاپ مقاله باعنوان " ارائه الگوي مخروط راهبردي و عملياتي طرح جامع علمي ، دكترين امنيت ملي و مهندسي فرهنگي كشور وتبيين نقش نخبگان ملي" در مجله شورای انقلاب فرهنگی کشور

·       طراحی ارزیابی دانش و نگرش اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در موضوع اقتصاد مقاومتی، هفته بسیج 1391، نهادنمایندگی ولی فقیه دانشگاه

 

 

کتب چاپ شده دکتر شهرام علمداری

·       تاليف كتاب (آيا سرطان قابل پيشگيري ودرمان است؟) درسال 1374

·       تاليف كتاب (روش تشخيص قدم به قدم در بيماريهاي خون) درسال 1375

·       تاليف كتاب نكات برتر طب داخلي جهت امتحانات دستياري در سال 1379

·       تاليف سه فصل از كتاب اورژانس هاي انكولوژي درسال 1373

·        ترجمه وتالیف 5 فصل از درسنامه کاردان های فوریت های پزشکی وویرایش علمی کل کتاب ، باهمکاری اساتیدگروه طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی به سفارش معاونت آموزشی وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی درسال 1383

·        تالیف کتاب "جامعه آماده (1) " باموضوع مدیریت بحران در تابستان 1384

 

 

 

·       تالیف کتاب ناتوی فرهنگی درسال 1386

 

 

·       تالیف کتاب الگوها ودیدگاه ها در مدیریت بحران، سازمان پدافند غیرعامل کشور، 1389

 

 

·       تالیف کتاب طب اورژانس مبتنی بر شواهد زیر نظر دکتر علمداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات چاپ شده دکتر شهرام علمداری

 

·       The efficacy and safety of interferon Alfa for the treatment of chronic hepatitis B infected subjects in IRAN, medial journal IRAN, volume 16, number 3, fall 1381, November 2002

·      Clinical audit of emergency unit before and after establishment of the emergency medicine department, JPMA 62: 154; 2012

·       Ability to Correctly Interpret the Chest X-ray by Emergency Medicine Residents at Three Public Hospitals of Tehran 2012, Mazand Univ Med Sci 2012; 22(92): 37-43 (Persian).

·       Accessed criteria to different parts of emergency unit in general teaching hospitals of Shaheed Beheshti medical university, Payesh, Journal of The Iranian Institute For Health Sciences Research 2009;3(8): 227-234

·        Application of Queuing Analytic Theory to Decrease Waiting Times in Emergency Department: Does it Make Sense? Arch Trauma Res.2012;1(3):101-107. DOI: 10.5812/atr.7177

·       Plan to design Policies For Science , Technology and innovation in the field of obesity Prevention and control measures in 20 years national vision, Life Sci J 2012;9(4):5884-5889] (ISSN:1097-8135).

 

·       بررسي ميزان موفقيت ستاد هماهنگي واطلاع رساني درمان دراخذ پذيرش  تخت سي سي يو جهت بيماران حاد قلبي مراجعه كننده به اورژانس ها(interhospital transfer) باحجم نمونه نزديك به 2000 بيماردريك سال، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران،1382

·       اصول اجرای مانور در آمادگی های قبل از حوادث، دومین همایش علمی – تحقیقی مدیریت امدادونجات شهریور 1384

·       چاپ مقاله باعنوان " ثقلین گرانقدر پیامبر اکرم(ص) الگوی راهبردی وعملیاتی مهندسی فرهنگی درجهان اسلام" در ماهنامه مهندسی فرهنگی شورای انقلاب فرهنگی در تیر1386

·       بررسي تطبيقي مديريت جامعه  محور بلايا در كشورهاي منتخب و ارائه الگويي براي ايران، فصلنامه پايش،  سال هشتم شماره اول زمستان ١٣٨۷

·       نقشه مدیریت و کاهش خطر بلایا در نظام سلامت جمهوري اسلامی ایران، وزارت بهداشت، 1390

·       طراحی سیستم ترومای جمهوری اسلامی ایران،مرکز ملی تحقیقات سلامت، 1383

·       طراحی الگو ي مد یریت بحران در بیمارستان شهداي تجریش، فصلنامه علمی امداد و نجات، سال سوم، شماره 1، 1390

·       گزارش راهبردي آموزش همگاني در حوزه آمادگي در برابر سوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه- مجمع تشخیص مصلحت نظام، كميته آمايش، مسكن و شهرسازي - دكتر شهرام علمداري زمان نشر: مرداد،  -1389 كد گزارش: 893204 - شمارگان: 500 نسخه 48

 

 

پایان نامه های هدایت شده توسط دکتر شهرام علمداری

·        پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت بيمارستاني با عنوان ارزيابي مديريت اورژانس هوايي در تهران بزرگ درسال 1380

·        پايان نامه پزشکی عمومی بررسي 400 مورد خونريزي حاد گوارشي مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان امام خميني درسال 1379

·       پايان نامه تخصصی طب داخلی با عنوان مقايسه اثرامپرازول 80 ميلي گرم روزانه  با امپرازول 40 ميلي گرم روزانه  در خونريزي حادگوارشي فوقاني با منشا اولسرپپتيك درسال 1381

·       پایان نامه تخصصی طب اورژانس با عنوان آینده نگاری مدیریت بحران در حوادث وبلایا در چشم انداز 1404

·       پایان نامه تخصصی طب اورژانس با عنوان برنامه راهبردی گروه طب اورژانس

·       پایان نامه تخصصی طب اورژانس با عنوان برنامه راهبردی پدافند غیرعامل نظام سلامت

·       پایان نامه تخصصی طب اورژانس با عنوان برنامه مدیریت بحران بیمارستان امام حسین تهران

·       پایان نامه تخصصی طب اورژانس با عنوان برنامه مدیریت بحران بیمارستان شهدای تجریش

·       پایان نامه تخصصی طب اورژانس با عنوان مشخصات بخش اورژانس آکادمیک

·       پایان نامه تخصصی طب اورژانس با عنوان طذاحی فیزیکی بخش های اورژانس بیمارستانی

·       پایان نامه تخصصی پزشکی عمومی با عنوان بررسی سیاست های ملی پیشگیری از چاقی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه

·       پایان نامه تخصصی فوق تخصصی غدد با عنوان راهبردهای پیشگیری از چاقی در مدارس ابتدایی جمهوری اسلامی ایران

·       پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان مدیریت بحران در سیل احتمالی شیراز

·       پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان مدیریت بحران در زلزله احتمالی تهران

·       پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان سیاستگذاری در پدافند غیرعامل

·       پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان مدیریت بحران دراغتشاشات امنیتی

·       پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان جذب و حفظ داوطلبان هلال احمر در جمهوری اسلامی ایران

·       پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان ارزیابی آسیب پذیری امنیتی آب و فاضلاب شهر تهران

·       پایان نامه PHD با موضوع الگوی فرماندهی و مدیریت بحران در جمهوری اسلامی ایران

·       پایان نامه PHD با موضوع الگوی مدیریت بحران جامعه محور در جمهوری اسلامی ایران

·       پایان نامه PHD با موضوع الگوی آموزش ارشد و دکترا درحوزه مدیریت بحران

·       پایان نامه PHD با موضوع الگوی حکومتی نظام سلامت در جمهوری اسلامی ایران

·       پایان نامه PHD با موضوع الگوی دفاع غیرنظامی در جمهوری اسلامی ایران

·       پایان نامه PHD با موضوع الگوی دفاع بیولوژیک در جمهوری اسلامی ایران

 

طرح های تحقیقاتی اجرا شده و یا نظارت شده

·       مجری طرح ملی " الگوی تدوین سند جامع مدیریت بحران کشور درشرایط جنگ" درپژوهشکده اموردفاعی کشور در سال 1386 و1387

·       سند مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شهر تهران

·       سند دفاع بیولوژیک وزارتین بهداشت ودرمان و جهاد کشاورزی

·       طرح ارزیابی راهبردی پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم وتدوین سند راهبردی 1390 تا 1394

·       استاد ناظر طرح تحقيقاتي ارزيابي كاركرد اورژانس هوايي تهران زير نظر مركز ملي تحقيقات كشورازسالل 1381

·       استاد مشاور ومجري درطرح تحقيقاتي ستاد مبارزه باموادمخدر وزارت بهداشت با عنوان بررسي اپيدميولوژيك،باليني و پاراكلينيكي بيماران معتادتزريقي بصورت مولتي سنتريال دركشور

·       مشاور علمي درزمينه اصلاح آئين نامه سلامت جسمي-  رواني دراخذ گواهينامه رانندگي دراورژانس كشور

·       تدوين اولين برنامه استراتژيك مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي كشور

·       تدوين اولين برنامه استراتژيك سازمان امداد ونجات هلال احمر کشور

·       تدوين اولين برنامه استراتژيك موسسه علمی کاربردی هلال ایران

·       تدوين اولين برنامه استراتژيك شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

·       طراحی و اجرای دوره آموزشی MPH مدیریت بحران در بلایای طبیعی در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

·       تدوین سند راهبردی گروه آموزشی طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

·       تدوین سند راهبردی سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران و طراحی ساختار سازمانی

 

 

 

 

 

کارگاه ها، همایش ها، سمینارها و دوره های آموزشی اجراشده توسط دکتر علمداری

·       هماهنگ کننده (coordinator) كارگاه آموزشي WHO درزمينه سيستم اورژانس پيش بيمارستاني وبيمارستاني درشهريور 1380

·       هماهنگ کننده (coordinator) كارگاه بين المللي راهبري(leadership)  طب اورژانس درفوريه 2003 درتهران، با همكاري اساتيد دانشگاه هاي جرج واشنگتن،Penn state ، دانشگاه اورگون،ودانشگاه لوما ليندا  

·       اجرای دو کارگاه فرماندهی بحران در حوادث هسته ای در سازمان انرژی اتمی در قالب کارگاه های آموزشی آژانس انرژی هسته ای

·       دبيراجرايي دهمين كنگره بيماريهاي داخلي دانشگاه علوم پزشكي تهران دراسفندماه 1380

·       دبيرعلمي اولين كنگره ارتقاي كيفيت مديريت سيستم اورژانس دركشور دراسفند 1382

·       عضو كميته علمي اولين كنگره ملي مقابله با بلايا(Disaster medicine) درخرداد 1382

·       عضوکمیته علمی کنگره ایران-فرانسه درخرداد1383وارائه سخنرانی درزمینه مدیریت کیفیت درسیستم اورژانس

·       اجراي سه كارگاه آموزشي جهت مربيان دانشجويان كارداني فوريت هاي پزشكي(EMT) كشور درمحل معاونت آموزشي وزارت بهداشت درسال هاي 1381 و1382

·       دبير اولين سميناربازآموزي طب اورژانس دركشور براي پزشكان عمومي  درمرداد،شهريور ومهرسال1382

·       اجرای کارگاه مدیریت بحران درکنگره معاونین دانشجویی فرهنگی دانشگاه های علوم پزشکی کل کشور بهمن 1382

·       اجرای کارگاه مدیریت بحران جهت مدیران ارشد وکارشناسان وزارت راه وترابری دردانشگاه صنعتی شریف در اسفندماه 1382

·       ارائه 12 سخنرانی آموزشی درزمینه مدیریت سیستم اورژانس درسمینارهای سازمان تامین اجتماعی جهت پزشکان وپرستاران آن سازمان

·       اجراي اولين كارگاه آموزشي طراحي برنامه بلايا (Disaster plan ) براي روساي اورژانسهاي كشور

·       اجراي اولين كارگاه سيستم تروما براي روساي اورژانس هاي كشور براساس طرح پايلوت TEACH- VIP سازمان بهداشت جهاني

·       تدوين برنامه بازآموزي پزشكان عمومي در رشته طب اورژانس و اجراي بيش از 10 برنامه بازآموزی در دانشگاه علوم پزشكي تهران ودانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  

·       ارائه 50 كارگاه مديريت بحران در دانشگاههاي علوم پزشکی و وزارت علوم، وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی و وسازمان صنایع دفاعی کشور

·       دبیر علمی اولین کنگره تخصصی پدافند غیرعامل وزارت علوم

·       دبیر علمی اولین کنگره تخصصی پدافند غیرعامل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

·       اجرای پانل برنامه نویسی بیمارستانی بلایا در کنگره بین المللی بسیج جامعه پزشکی درآذر 1383

·       اجرای پانل مانور درحوادث غیرمترقبه در کنگره بسیج جامعه پزشکی آذر1383

·       اجرای دوکارگاه سه روزه اصول اجرای مانور برای معاونین بهداشتی بیش از 30 دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی- درمانی کشور دربهمن ماه 1383

·       اجرای سمینار اصول آماده سازی جامعه برای بلایا در دانشکده علوم پزشکی قم در آذرماه 1383

·       اجراي كارگاه آموزشي مديريت بحران جهت مديران ارشد جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران در سال 1385

·       رئيس دومين كنگره طب اورژانس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي درسال 1385

·       رئيس كميته امدادونجات سومين كنگره مديريت بحران بسيج جامعه پزشكي كشور درسال 1385

·       دبیر علمی نشست مشورتی امداد بین المللی صلیب سرخ وهلال احمر 1386

·       شرکت در نشست علمی مشورتی " مدیریت اطلاعات دربحران های بهداشتی" کوآلالامپور مالزی 1386

·       رئیس سومین کنگره طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درسال 1386

·       اجرای کارگاه " دکترین حیات طیبه : از فلسفه تااجرا" درکنگره اخلاق پزشکی سازمان بسیج جامعه پزشکی درقم 1387

 

سابقه فرماندهی بحران

·       حادثه آتش سوزی مسجد ارگ

·       حادثه سقوط هواپیمای نظامی در شهرک توحید تهران

·       حادثه زلزله قشم

·       حادثه زلزله زرند

·       حادثه زلزله بلده و چالوس

·       حادثه برف گیلان  

+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم اردیبهشت 1392ساعت 22:9  توسط دکتر شهرام علمداری   |